UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi
Liczba odwiedzin kategorii: 127028
Dział podaje informacje na temat przetargów ogłaszanych przez Urząd Gminy.


Data publikacji:

 Nazwa pozycji Data
Infomacje w sprawie zamówień na potrzeby projektu 2017-11-15
Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach 2017-10-20
Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzacją zabytkowego zespołu parkowo -dworskiego w Dzikowcu 2017-10-10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2017-10-06
Termomodernizacja budynku gminnego w Dzikowcu. 2017-09-20
Przebudowa dróg gminnych w Kopciach i Wilczej Woli 2017-09-04
Zakup samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy. 2017-08-28
Zakup samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy.Postępowanie unieważnione 2017-08-18
Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopciach . 2017-08-04
Zapytanie ofertowe;modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza Wola. 2017-08-01
Budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu 2017-07-17
Budowa chodników w Dzikowcu, Mechowcu, Lipnicy, Kopciach i Wilczej Woli - Spie 2017-06-22
Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Wilczej Woli - Spie 2017-06-02
Przebudowa drogi gminnej w Wilczej Woli ul. Wrzosowa 2017-04-11
Budowa oświetlania ulicznego w Mechowcu. 2017-03-14
Plan zamówień publicznych Gminy Dzikowiec na rok 2017 2017-01-27
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzikowiec od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2016-11-18
Budowa boiska piłkarskiego w Wilczej Woli 2016-10-04
Zapytanie ofertowe- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzikowiec i Lipnica. 2016-09-29
Przebudowa dróg gminnych w Kopciach, Wilczej Woli i Lipnicy z podziałem na następujące zadania: nr 1. Przebudowa drogi gm. Kopcie - Sobale w Kopciach nr 2. Przebudowa drogi gm. Kopcie - Górale w Kopciach i Lipnicy nr 3. Przebudowa drogi gm. w Wilczej Woli 2016-09-13
Przebudowa dróg gm w Dzikowcu i Wilczej Woli: 1 Przebud drogi gm w Dzikowcu ul. Szkolna. 2 Przebud drogi gm Spie Gwoździec w Wilczej Woli. 3 Przebud drogi gm Maziarnia Szwedy w Wilczej Woli. 4 Przebud drogi gm Spie Dule w Wilczej Woli 2016-07-08
Przebudowa dróg gminnych w Dzikowcu i Płazówce 2016-06-20
Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli 2016-06-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2015-12-21
Przetarg nieograniczony na DOŻYWIANIE NA TERENIE GMINY DZIKOWIEC W 2016 ROKU 2015-12-11
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 2828/142, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola. gm. Dzikowiec 2015-11-16
Zawiadomienie o wyborze oferty 2015-10-23
Zapytanie ofertowe - Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 700 000 zł, oraz na spłatę zobowiązań 2015-10-08
Zaproszenie do składania ofert: „Termomodernizacja budynku wolnostojącego – plebanii”, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy 2015-07-24
Przetarg nieograniczony: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu. 2015-04-10
Przetarg nieograniczony na ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY DZIKOWIEC 2014-12-15
Przetarg nieograniczony na DOŻYWIANIE NA TERENIE GMINY DZIKOWIEC W 2015 ROKU. 2014-12-03
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.750.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2014-09-30
Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej Puzie-Jaśkowe w miejscowości Wilcza Wola. 2014-08-05
Zapytanie ofertowe-„Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Płazówce - Aktualny przedmiar robót. 2014-07-30
Zapytanie ofertowe-„Termomodernizacja budynku agronomówki w Dzikowcu”. 2014-07-29
Przetarg nieograniczony:„ Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Lipnicy” . 2014-07-15
Przetarg nieograniczony- Przebudowa części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Wilcza Wola . 2014-06-13
Przetarg nieograniczony-Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopcie, Lipnica i Wilcza Wola. 2014-06-09
Przetarg - Kursy zawodowe 2014 !!! 2014-03-25
Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli- zmiana SIWZ, przedmiaru robót. 2014-03-12
Dożywianie na terenie gminy Dzikowiec w 2014r. 2013-12-13
Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec. 2013-10-31
Przetarg nieograniczony na udzielnie kredytu długoterminowego w kwocie 1.050.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 2013-10-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej. 2013-08-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 2013-07-05
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. 2013-06-25
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2013-06-19
Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzikowiec 2013-05-31
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem następujących lokali mieszkalnych na czas nieokreślony. 2013-01-03
Przetarg nieograniczony na wykonanie operacji pn.: „Przebudowa części budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Wilczej Woli na budynek wielofunkcyjny jako centrum kulturalno – rekreacyjne wraz z wyposażeniem i budową chodnika 2012-10-26
Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 850.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 2012-09-28
Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej 2012-09-13
Przetarg nieograniczony: Przebudowa Szkoły Podstawowej w Spiach na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Wilcza Wola - Spie 2012-09-11
Przetarg nieograniczony: Przebudowa sieci wodociągowej w Mechowcu. 2012-09-06
Przetarg nieograniczony: na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dzikowiec, Kopcie i Lipnica 2012-07-27
Przetarg nieograniczony: na wymianę pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli 2012-06-28
Przetarg nieograniczony: na wykonanie operacji pn: „Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowościach Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec”, 2012-05-09
Przetarg nieograniczony: Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica 2012-04-11
Przetarg nieograniczony: Obudowa drogi nr 104258R Maziarnia - Szwedy w km 1+500 - 3+500 w miejscowości Wilcza Wola 2012-04-05
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2011-12-07
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. 2011-11-23
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu toalet w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli 2011-10-28
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 696.000,00 zł . 2011-10-27
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I usny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 2828/48 połozonej w Wilczej Woli. 2011-10-21
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Dzikowiec, położonych w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. 2011-08-11
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowości Wilcza Wola. 2011-08-11
Przetarg nieograniczony - dożywianie w szkołach w 2011 roku 2011-08-09
Przetarg nieogrniczony na odbudowę dróg gminnych. 2011-08-04
Ogłoszenie dotyczące przetargu na sprzedaż działek w Wilczej Woli nr 2828/68 i 2828/69. 2011-07-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Płazówka - nr działki 42/2. 2011-07-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Płazówka - nr działki 42/1. 2011-07-05
Przetarg nieograniczony: Budowa i remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne oraz placu zabaw w gminie Dzikowiec 2011-06-07
Przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy drogi gminnej Nr 104252 R Spie – Gwoździec od km 1+700 do km 4+000 w miejscowości Wilcza Wola 2011-04-04
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ –„Dostawa paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu. 2011-03-29
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania Sygnatura akt: ZOEAS.321.1.2011 2011-03-29
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania Sygnatura akt: ZOEAS.321.1.2011 2011-03-24
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. 2011-03-22
Przetarg nieograniczony na budowę - utwardzenie placu manewrowego przy stadionie w Dzikowcu , modyfikacja treśći SIWZ 2011-02-10
Przetrag nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 PLN na pokrycie planowego deficytu budżetu gminy w zakresie wydatków inwestycyjnych 2010-11-05
Przetrag nieograniczony na wykonanie szkolnego placu zabaw w Lipnicy przy Publicznej Szkole Podstawowej 2010-08-26
Przetarg nieograniczony na budowę placu manerwowego i budowę oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu 2010-08-11
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec, położonych w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. 2010-04-20
Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. 2010-03-30
Zawiadomienie o wniesieniu protestu. Rozstrzygnięcie protestu. 2010-03-11
Przetrag nieograniczony :Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu + AKTUALNA MODYFIKACJA SIWZ z dnia 28.01.2010r. 2010-01-19
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli wraz z rozbiórką. 2009-12-14
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych połozonych w miejscowości Wilcza Wola dziłki Nr 2828/46, 2828/47, 2828/48, 2828/49. 2009-10-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-09-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-09-25
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2009-09-14
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 10 4252 R Spie-Gwozdziec od km 0+000 do km 0+800 2009-09-03
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na przebudowę drogi gminnej Spie-Gwożdziec 2009-09-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszj oferty 2009-07-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2009-07-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2009-07-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2009-07-23
Przetarg nieograniczony przebudowa drogi gminnej Spie - Gwoździec nr 104252 R od km 0+500 do km 1+700 2009-07-07
Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli 2009-06-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2009-06-19
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec, położonych w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. 2009-06-18
Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku BibliotekiPublicznej w Mechowcu 2009-06-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszj oferty 2009-06-08
Zawiadomienie o wniesieniu protestu. Rozstrzygnięcie protestu. 2009-05-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-05-20
Przetarg nieograniczony 2009-05-15
Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego wraz z zapleczem w Dzikowcu + wyjaśnienie SIWZ 2009-04-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-04-27
Przetrag nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli 2009-04-14
Przetarg nieograniczony na rozbudowę ZS w Dzikowcu + wyjaśnienie SIWZ (załącznik) 2009-03-27
Zawiadomienie o wyborze oferty 2009-03-13
przetarg nieograniczony na wyjazdy edukacyjne 2009-02-24
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dzikowcu - działki nr 1142/3 i 1142/6. 2009-01-16
Zawiadominie o wyborze oferty 2008-11-28
Przetarg nieograniczony 2008-10-30
Wójt gminy Dzikowiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilcza Wola oznaczona nr działki 4398. 2008-10-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2008-10-03
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola - Zmysłów 2008-09-10
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2008-07-21
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2008-06-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2008-06-10
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2008-06-04
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola - Spie 2008-06-04
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2008-05-30
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2008-05-30
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2008-05-06
Przetarg nieograniczony przebudowa dróg gminnych 2008-04-29
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego. 2008-02-28
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Wilcza Wola. 2008-02-26
Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dzikowiec. 2008-02-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2008-02-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2008-01-28
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 2008-01-28
Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2008-01-17
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2007-09-27
Remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy 2007-09-03
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2007-08-21
Przetarg nieograniczony na przebudowę mostu przez rzekę Łęg w miejscowości Wilcza Wola 2007-07-30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Dzikowiec w roku szkolnym 2007/2008 2007-07-26
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kopcie-Tęcze 2007-05-09
Przetarg nieograniczony na wykonanie odcinkowego remontu drogi dojazdowej do pól w Kopciach 2007-05-09
ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego 2007-02-16
Przetarg ograniczony dla Osadników Wilcza Wola - Puzie na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2007-01-25
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym 2006-11-10
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Agronomówki 2006-11-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Mechowiec i w miejscowości Wilczej Woli 2006-10-20
Ogłosdzenie o wyniku przetargu nieograniczonego 2006-10-02
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzikowiec, położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2006-09-04
Plan zamówień publicznych Gminy Dzikowiec na rok 2017 2017-01-27


  Ilość odwiedzin: 67816