UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  67816 

AKTUALNOŚCI Informacje 9958 
AKTUALNOŚCI Ogłoszenia 91207 
AKTUALNOŚCI Obwieszczenia 13072 
URZĄD GMINY Dane Teleadresowe
URZĄD GMINY Statut 8961 
URZĄD GMINY Regulamin 8607 
URZĄD GMINY Jednostki pomocnicze 9861 
URZĄD GMINY Jednostki organizacyjne 10954 
URZĄD GMINY Przetargi 127027 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 8913 
URZĄD GMINY Budżet 9651 
URZĄD GMINY Sprawozdania i opinie RIO 4937 
URZĄD GMINY Petycje 2455 
URZĄD GMINY Skargi i wnioski 139 
URZĄD GMINY Zapytania ofertowe 236 
WŁADZE Wójt 5196 
WŁADZE Zastępca Wójta 306 
WŁADZE Sekretarz 3762 
WŁADZE Skarbnik 3237 
RADA GMINY Przewodniczący 2804 
RADA GMINY Z-cy przewodniczącego 2221 
RADA GMINY Skład Rady Gminy 3175 
RADA GMINY Komisje 2318 
PRAWO LOKALNE Uchwały 4985 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2190 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3316 
PRAWO LOKALNE Podatki 3267 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 2063 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 2492 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 1809 
PRAWO LOKALNE Plan Gospodarki Odpadami 1251 
PRAWO LOKALNE Program Ochrony Środowiska 1174 
PRAWO LOKALNE Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dzikowiec 874 
PRAWO LOKALNE Inne 1849 
PRAWO LOKALNE Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dzikowiec na lata 2013-2028. 630 
PRAWO LOKALNE Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec 438 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Wójt Gminy 4004 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Sekretarz Gminy 3290 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Zastępca Wójta 154 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Skarbnik Gminy 2368 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Przewodniczący Rady 2335 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Radni 3303 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Kierownicy Referatów Urzędu Gminy 3157 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 3579 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Korekty oświadczeń majątkowych 17 
WYBORY Rok 2010 168 
WYBORY Rok 2011 155 
WYBORY Rok 2013 173 
WYBORY Rok 2014 192 
WYBORY Rok 2015 208 
JEDNOSTKI OSP OSP Dzikowiec 3556 
JEDNOSTKI OSP OSP Nowy Dzikowiec 2003 
JEDNOSTKI OSP OSP Mechowiec 1726 
JEDNOSTKI OSP OSP Kopcie 1615 
JEDNOSTKI OSP OSP Płazówka 1489 
JEDNOSTKI OSP OSP Lipnica 1616 
JEDNOSTKI OSP OSP Wilcza Wola 2266 
JEDNOSTKI OSP OSP Spie 2072 
JEDNOSTKI OSP OSP Kijanki 1633 
POMOC SPOŁECZNA Świadczenia Rodzinne 2228 
POMOC SPOŁECZNA Zasilki 2016 
POMOC SPOŁECZNA Aktualności 3641 
OŚWIATA ZOEAS 798 
OCHRONA ŚRODOWISKA Raporty 421 
OCHRONA ŚRODOWISKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 430 
NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE Rok 2016 685 
NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE Rok 2017 652 
  Ilość odwiedzin: 67816