UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Skargi i wnioski
Liczba odwiedzin kategorii: 140
Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków Przedmiot skargi lub wniosku Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Kto może złożyć skargę lub wniosek Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


Osoba publikująca: Admin BIP
Data publikacji: 2017-10-20

  Ilość odwiedzin: 67816