UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    2017


Osoba publikująca: Admin BIP
Data publikacji: 2017-11-03
 
Dział: 2017
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe na udzielnie kredytu długoterminowego
Opis Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty na udzielnie kredytu długoterminowego w kwocie 1 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu.

Na podstawie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się Przepisów w/w ustawy (wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro).

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 600.000,00 zł, w tym 1 000 000,00 zl na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu w wysokości 600 000,00 zł.

W załączniku dostępne wszystkie niezbędne informacje.

1) Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy Dzikowiec
2) Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 r.
3) Uchwała Rady Gminy Dzikowiec w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2017 r.
4) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu ,
5) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za 2016 rok wraz z opinią RIO.
6) Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku wraz opinią RIO .
7) Sprawozdania budżetowe za 2016 rok.
8) Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2017 rok.
9) Zestawienie posiadanych kredytów na 2017 rok oraz terminów i wysokości spłat.
10) Oświadczenie o udzielonych gwarancjach.

Aby otworzyć sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 r. oraz informacje z wykonania wydatków za I półrocze 2017 r. wraz z opiniami RIO, zalecane jest użycie programu winrar, w celu rozpakowania archiwum. Chcąc rozpakować archiwum trzeba pobrać wszystkie części (part) odpowiadające danej pozycji.
Data publikacji 2017-11-03
 

Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
 4. Uchwala Budzetowa na 2017 rok
 5. Zestawienie posiadanych kredytów w 2017 r.
 6. Oświadczenie o udzielonych gwarancjach
 7. Wieloletnia prognoza finansowa na 2017
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za rok 2016 wraz z opinią RIO part1
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za rok 2016 wraz z opinią RIO part2
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za rok 2016 wraz z opinią RIO part3
 11. Uchwała Rady Gminy Dzikowiec w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2017 r.
 12. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku wraz z opinią RIO part1
 13. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku wraz z opinią RIO part2
 14. Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku wraz z opinią RIO part3
 15. Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 rok
 16. Sprawozdanie Rb-27S za 2016 rok
 17. Rb-27S sprawdozdanie za I półrocze 2017
 18. Rb-28S sprawozdanie za I półrocze 2017
 19. Sprawozdanie Rb-Z za 2016 rok
 20. Sprawozdanie Rb-N za 2016 rok
 21. Rb-N sprawozdanie za I półrocze 2017
 22. Rb-NDS sprawozdanie za I półrocze 2017
 23. RB-Z sprawozdanie za I półrocze 2017
 24. Sprawozdanie Rb-28S za 2016 rok

  Ilość odwiedzin: 67816