UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
  Menu  AKTUALNOŚCI
 
Grupa: AKTUALNOŚCI
Nr pozycji 105
Nazwa pozycji Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Data publikacji 2017-10-16
 
Załącznik
 
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z wnioskiem Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ?Przebudowa drogi gminnej Spie - Gwoździec" w miejscowości Wilcza Wola,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 10 października 2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy społeczeństwo może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 41, w godzinach pracu Urzędu, tj. 7.30 - 15.30.
 
  Ilość odwiedzin: 67816