UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     AKTUALNOŚCI
 
  Grupa:   AKTUALNOŚCI
  Nr pozycji   356
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o wyborze partnera
 
Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie z dnia 3 listopada 2017 r. została złożona 1 oferta: Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dzikowiec "NASZA SZANSA"

Wybrany podmiot będzie partnerem gminy Dzikowiec w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII - IX RPO WP2014-2020

W ramach partnerstwa Gmina Dzikowiec jako lider i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec "NASZA SZANSA" jako partner będą aktywnie współpracować, dzieląc się pomysłami, wiedzą fachową i doświadczeniem, a także zobowiązaniami i zadaniami, m.in. poprzez:
- wspólne zarządzanie projektem,
- wspólne dokonywanie rozliczeń projektu,
- udostępnianie, w ramach realizacji projektu, posiadanych zasobów, kadry, bazy lokalowej,
- wspólny nadzór nad prawidłową realizacją projektu
 
  Data publikacji   2017-11-24Załączniki:
 1. Ogłoszenie o wyborze partnera.

Osoba, która stworzyła pozycję:   Admin BIP
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816