UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     AKTUALNOŚCI
 
  Grupa:   AKTUALNOŚCI
  Nr pozycji   347
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Starosta Tarnobrzeski, działając zgodnie z art. 61 §1, §3 i §4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257), w związku z art. 122 , ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami), zawiadamia, że w dniu 11 września 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej , ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Filewicza (w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie , wyznaczającego Starostę Tarnobrzeskiego do prowadzenia sprawy) - postępowanie administracyjne , o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z inwestycją pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie od km 7+580 do km 8+288 w miejscowości Wilcza Wola" , gm. Dzikowiec, pow. kolbuszowski. Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód zawierał się będzie w graniach ewidencyjnych działek : 4971, 4977, 4974/1, 4974/2, 4975, 4976, 4973/2, 3128, 2967/2, Obręb ewid. Wilcza Wola, Jednostka ewid. Dzikowiec. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ui. 1-Maja 4 pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z dokumentacją oraz wnieść uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.
 
  Data publikacji   2017-09-18


Osoba, która stworzyła pozycję:   Admin BIP
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816