UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     OŚWIATA
 
  Grupa:   OŚWIATA
  Nr pozycji   3
  Nazwa pozycji   Informacja na temat podstawowych kwot dotacji wg SIO na dzień 30 września 2016 r.
 
Informacja podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzikowiec Na podstawie art. 78e ust.1ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r.poz.1943 ze zm.), w związku z art. 78b ust.1- 3 Gmina Dzikowiec ogłasza podstawowe kwoty dotacji dla szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dzikwoiec oraz statystyczną liczbę uczniów szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli wg SIO na dzień 30 września 2016r. Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2017r. do czasu ich aktualizacji : 1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznej szkole podstawowej wynosi rocznie ? 9 809,19 zł 2. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej wynosi rocznie ? 8 115,99 zł 3. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie ? 6 343,01 zł 4. Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi - 278 5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi ? 69 6. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi ? 72
 
  Data publikacji   2017-03-15Załączniki:
 1. Informacja na temat podstawowych kwot dotacji wg SIO na dzien 30 wrzennia 2016 r.docx

Osoba, która stworzyła pozycję:   Admin BIP
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816