UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     AKTUALNOŚCI
 
  Grupa:   AKTUALNOŚCI
  Nr pozycji   17
  Nazwa pozycji   Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 
Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ) informuje się mieszkańców, iż po analizie próbek wody pobranej dnia 24-01-2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. Jakość wody spełnia obowiązujące wymagania jakościowe.
 
  Data publikacji   2017-02-24Załączniki:
 1. Informacje o jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Osoba, która stworzyła pozycję:   Admin BIP
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 67816