UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    AKTUALNOŚCI


Osoba publikująca: Admin BIP
Data publikacji: 2017-08-30
 
Grupa: AKTUALNOŚCI
Nr pozycji 343
Nazwa pozycji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE
Opis Na organizację i przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego indywidualnego w zakresie: I. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne w zakresie prawa II. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne psychologiczne Oraz na organizację i przeprowadzenie spotkań grupowych ze specjalistami: I. Lekarz II. Pielęgniarka III. Funkcjonariusz policji dla uczestników projektu pn. "Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec", nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII "Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Dzikowiec, a Województwem Podkarpackim ? Wojewódzkim Urzędem Pracy występującym w roli Instytucji Pośredniczącej.
Data publikacji 2017-08-30
 

Załączniki:
 1. Zam na usługi społeczne-poradnictwo prawne
 2. Zam na usługi społeczne-poradnictwo psychologiczne
 3. Zam na usługi społeczne-spotkania grupowe

  Ilość odwiedzin: 67816